Program

Program 2024/ 2025

Ture 2024

Mandag d. 4. marts 2024 kl. 8

Tilmelding til busture: Sydsjælland d. 28.april og Rørvighalvøen d. 9. juni.

Tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 8

Tilmelding til Ø-tur d. 31. august til Nekselø.

Begge dage: Ring til Jon tlf. 4015 0598. Så bliver du noteret og bedt om at betale. Vedføj gerne en note med afsender. Hver tur har sit eget kontonummer. Når pengene er nået frem sendes en kvittering pr. mail Får du ingen kvittering, så kontakt Jon.

Tirsdag d. 2 til onsdag d. 3. april 2024 – Tranetur til Skåne.

Turen er allerede fuldt booket. Har du spørgsmål til turen, så ring til Jon på 40150598.

Se referat fra turen.

Onsdag 10. april 2024 kl. 17-19 – Første årstidstur i Vrangeskov.

Skoven er udvalgt til at blive ”urørt skov” efter en overgangsperiode på nogle år. Den er i øvrigt varieret med tidligere grusgrav og tidligere forlystelsesområde og med søen som nabo.


Turlængde
: ca. 4 km.
Mødetid og sted: Kl. 17 P-plads ved det tidligere Vrangeskov Trak-tørsted, Haraldstedvej 130, 4100 Ringsted.
Turleder: Jon.
Medbring: Solidt fodtøj, kikkert og evt. varme drikke.
Tilmelding: Ingen. For kørelejlighed ring til Jon tlf. 40 15 05 98.

Turen gentages 20. juni og 3. september.

Se referat fra turen.

Lørdag d. 20. april 2024 kl. 9-15 – Fugletur til Tissø.

Sammen med KF besøger vi igen et af Sjællands hotspots for fugle. De brede strande og talrige kunstige småøer er levesteder for talrige fugle.

Ifølge arter.dk er der de sidste 12 måneder registreret 157 fuglearter blot i den sydlige del af søen, som vi besøger.

Transport: Samkørsel i private biler
Turlængde: ca. 1 km.
Mødetid og sted: Kl. 9 Ringsted Station, P-plads nær rundkørslen.
Turleder: Jørgen Zeeberg Madsen.
Medbring: Solidt fodtøj, kikkert samt mad og drikke.
Tilmelding: Ingen. For kørelejlighed ring: Poul Erik tlf. 21 91 52 88.

Se referat fra turen.

Søndag d. 28. april 2024 kl. 8-17 – Sydsjælland: Mallings Kløft og Knudshoved Odde.

Vi besøger to lokaliteter nær Stensved. Vi starter med at gå en lille tur i Mallings Kløft, som er dannet af Stensby Møllebæk. Bækken skal krydses nogle gange, men store, flade sten letter overgangene. Turen er ca. 2 km i alt.

Da der er øvelserpå Kulsbjerg Øvelsesplads,  er vi nødt til at ændre turen, og tager i stedet til Knudshoved Odde. Her vi vil besøge projektet ‘Life Clima Bombina’ (se https://www.vordingborg.dk/media/11vpicw2/life-clima-bombina.pdf). 
Der er skabt vådområder for fugle, klokkefrøer og andre padder og i det hele taget bedre levesteder for planter og dyr. 

Turlængde: Ca. 7 km med mulighed for afkortning.
Mødetid/sted: Ringsted Station (busholdepladsen) kl. 8.
Medbring: Mad og drikke til hele dagen, praktisk tøj, kikkert.
Pris: 420 kr.
Tilmelding
: Mandag d. 4. marts 2024 kl. 8 til Jon på tlf. 40 15 05 98. Tilmeldingen bekræftes bindende, når pengene er modtaget på konto 6823-0001029601.
Turleder: Jon.

Se referat fra turen.

Lørdag d. 11. maj 2024 kl. 9-15 – Vandretur Gyrstinge Sø rundt.

Sammen med KF besøger vi igen et af kommunens hotspots for fugle. Turen rundt om søen er meget smuk og varieret. Vi holder pause ved Kildehøj og ved Kilden i Store Bøgeskov.

Turlængde
ca. 10 km.
Transport: Samkørsel i private biler.
Mødetid/sted: Kl. 9 ved Ringsted Station, P-pladsen nær rundkørslen.
Turleder: Jon.
Medbring: Solidt fodtøj, kikkert og mad og drikke.
Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed: Ring senest dagen før til Jon 40 15 05 98.

Se referat fra turen.

Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 17-19 – Aftentur ved Svenstrup Naturskole og arboret.

Vi går en tur i den østlige del af Rye Skov sammen med natur-vejleder Asta Israelsen. Det lille arboret skal vi også høre mere om.

Turlængde: ca. 2 km.
Transport: Private biler
Mødetid/sted: Svenstrup Na-turskole, Ryeskovvej 1, 4140 Borup.
Medbring: Kikkert og evt. drikkevarer
Tilmelding: Ikke nødvendig. Ønsker du kørelejlighed, så ring til Jon 40150598.
Turleder: Jette Bjerregaard.

Se referat fra turen.

Tirsdag 21-28. maj – Første stortur til Irland

Se program her (PDF).

Se referat fra turen.

Tirsdag 28. maj til 4. juni – Anden stortur til Irland

Se program her (PDF).

Se referat fra turen.

Søndag d. 9. juni 2024 kl. 8-17 – Bustur til Rørvighalvøen.

Vi skal se nærmere på det spændende fugleområde og hede- og kystlandskab ved Korshage og Skansehage. I ser såvel erosions-kyster som aflejringskyster.

Turlængde: ca. 5 km
Mødetid/sted: Ringsted Station (busholdepladsen) kl. 8.
Medbring: Mad og drikke til hele dagen, praktisk tøj, kikkert, evt. badetøj.
Pris: 425 kr.
Tilmelding: Mandag d. 4. marts klokken 8 til Jon på tlf. 40 15 05 98. Tilmeldingen bekræftes bindende, når pengene er modtaget på konto 0400-4015938035, LSB Bank.
Turleder: Jon.

Se referat fra turen.

Søndag d. 16. juni 2024 kl. 10-12 – De Vilde Blomsters Dag.

KF har arrangeret denne tur sammen med Blå Flag Ringsted og Dansk Botanisk Forening. Reservatet er for fugle, men der er fundet ikke færre end 339 forskellige planter i reservatet, bl.a. en ny for Danmark.

Turlængde: ca. 2 km.
Tilmelding: Unødvendig!
Mødetid og sted: Kl. 10 på P-plads ved Bjergvej 77, 4100 Ringsted.
Turleder: Inge Ambus.

Torsdag 20. juni 2024 kl. 17-19 – Anden årstidstur i Vrangeskov.

Gentagelse af turen 10. april.

Søndag 11. august 2024 kl. 8-16 – Pinseskoven og Vestamager.

Vi går en tur på det inddæmmede areal og kigger efter fugle, sommerfugle og planter. Inddæmningen af Vestamager blev udført i perioden 1939-1944 som beskæftigelsesarbejde. Den anlagte dæmning er 13 km lang, og det inddæmmede areal er ca. 25 km2. I 1990 blev hele området fredet og åbnet for offentligheden. Den sydligste del er dog fuglereservat, og der er bl.a. anlagt en lavvandet sø i den østlige del af reservatet.
Det er helt enestående, at en euro-pæisk storby har et så stort og rigt naturområde inden for bygrænsen.

Turlængde
: ca. 7 km.
Transport: Samkørsel i private biler.
Mødetid/sted: Ringsted Station, P-plads nær rundkørslen kl. 8. For selvkørende er mødestedet parkeringspladsen ved Hilversumvej 48, Tårnby, Klokken 9:00.
Medbring: Mad og drikke til hele dagen, praktisk tøj, kikkert.
Tilmelding: Senest lørdag d. 10 august til Jette på tlf. 29 91 69 89.
Turleder: Jette Bjerregaard

Lørdag d. 31. august 2024 kl. 7-17 – Ø-tur til Nekselø.

 

Årets ø-tur går denne gang til Nekselø. Denne lille ø er en sand natur-perle. Store dele har været opdyrket, men efterhånden ligger markerne hen som vedvarende græsarealer. Vi håber på et rigt fugleliv og sjældne blomster.


Turlængde
: ca. 8 km i bakket landskab, dog med mulighed for afkortning.
Mødetid/sted: Ringsted Station (busholdepladsen) kl. 7:15 Transport: Bus
Medbring: Mad og drikke til hele dagen, praktisk tøj, kikkert, evt. badetøj.
Pris: 450 kr.
Tilmelding: Tirsdag d. 5. marts klokken 8 til Jon på tlf. 40150598. Tilmeldingen bekræftes bindende, når pengene er modtaget på konto 0400-4015918271 LSB Bank.
Turledere: Jon

Tirsdag d. 3. september 2024 – Tredje årstidstur: Vrangeskov.

Samme tur som angivet under 10. april.

Turleder: Lise Kristiansen

Søndag d. 6. oktober 2024 kl. 9 – Fugletur til Sydsjælland.

Sammen med KF har vi den traditionsrige oktober fugletur til Sydsjælland. Der er gode muligheder for ænder, gæs og rovfugle.


Turlængde:
Kan oplyses lørdag d. 5. oktober.
Transport: Samkørsel i privatbiler
Mødetid og sted: Kl. 9.00 ved Ringsted St.
Medbring: Mad og drikke.
Turleder: Jørgen Madsen.
Tilmelding: Ikke nødvendig. For kørelejlighed ring dog se-nest dagen før til Jon tlf. 4015 0598.

Møder 2024/25

Hvis intet andet er anført afholdes møderne kl. 19.00 i: 

 Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.

Der serveres normalt the/kaffe med kage. Medbring af hensyn til miljøet gerne egen kop/krus.

Mandag d. 4. november 2024  – Med Gøgen fra Tarifa til Nordkap.

En 6.000-km’s dannelsesrejse gennem kultur- og naturlandskaber
Foredrag med Henrik Wejdling. Foredraget, der ledsages af billeder og små-videoer af svingende kvalitet, men krydret med stor entusiasme, fører os over tre måneder i foråret 2023 gennem 9 lande fra Tari-fa, Spaniens sydligste spids, til Nordkap og Varangerhalvøen i det absolut nordligste fastlands-Norge.
Husk krus!

Mødetid og sted: Kl. 19, Ringsted Kulturhus.

 

Tirsdag d. 3. december 2024 – Julehygge.

Vi hygger os med æbleskiver, gløgg og kaffe og ser medlemmer-nes billeder af den danske natur i stort og småt.
Husk krus!

Tilmelding (af hensyn til traktementet): Til Hanne tlf. 21 67 75 52.

Mødetid og sted: Kl. 19, Ringsted Kulturhus.

Mandag d. 20. januar 2025 – Grønland i 50 år.

Jon Feilberg fortæller om 50 års rejser i Grønland i botanikkens tjeneste. I hører om rejser, ople-velser, mennesker, fugle, dyr og blomster fra det høje nord!
Husk krus!

Mødetid og sted: Kl. 19, Ringsted Kulturhus.

Tirsdag d. 4. februar 2025  – Generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. På valg til bestyrelsen er Poul Erik Weinreich og Hanne Trier. På valg som revisor er Ellen Hansen og på valg som revisorsuppleant er Else Walter.
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vises medlemmernes billeder fra årets ture. Medbring gerne dine egne billeder fra årets ture!
Husk krus!

Mødetid og sted: Kl. 19, Ringsted Kulturhus.

MidtNatur

Formand: Jon Feilberg
Telefon: 40 15 05 98
Mail: kontakt@midtnatur.com

Seneste indlæg