Program

Program 2023 / 2024

Møder

Hvis intet andet er anført afholdes møderne kl. 19.00 i: 

 Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted.

Der kan købes the/kaffe med kage til 20 kr. Medbring af hensyn til miljøet gerne egen kop/krus.

Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 19:00- Fugle og landbrug

Den erfarne foredragsholder Henrik Wejdling fortæller om fuglene i det danske landbrugsland gennem tiderne.
Se referat fra mødet.

Mandag d. 11. december 2023 kl. 19:00 – Julehygge

Vi hygger os med æbleskiver, glögg, kaffe og juleknas og ser billeder af den danske natur i stort og småt.

Tilmelding (af hensyn til  traktementet): Til Hanne 21 67 75 52.

Tirsdag d. 16. januar 2024 kl. 19:00  – Jette og John: Kenya 2023

Flamingoer var målet for denne rejse, men meget andet blev fanget i telelinserne!

Tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 19:00 – Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3.  Bestyrelsens beretning
  4.  Kassererens beretning
  5.  Fastsættelse af kontingent
  6.  Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. På valg til bestyrelsen er Alice Thornsen, John Kristensen og Jon Feilberg.
  7.  Indkomne forslag
  8.  Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vises medlemmernes billeder fra årets ture. Medbring gerne dine egne billeder fra årets ture!

Kommende ture i 2024

Tirsdag d. 2. til onsdag d. 3. april  2024. Bustur til tranerne ved Pulken  – OBS ny dato

og flere spændende lokaliteter i Skåne.

Prisniveau: 3000 kr./person.
Mødetid og sted: Kommer senere.
Turleder: Bodil og Jon
Tilmelding: 1. september 2023 kl. 8:00. på tlf. 40 15 05 98. 

MidtNatur

Formand: Jon Feilberg
Telefon: 40 15 05 98
Mail: kontakt@midtnatur.com

Seneste indlæg