Referater

Referater fra ture og møder

Referater for 2024/2025

Årstidstur 2 i Vrangeskov – 20. juni 2024

Det var en rigtig sommeraften, så selv om der var fodbold i fjernsynet mødte 11 op for at deltage i turen.

Vi tog turen den modsatte vej rundt i forhold til tur 1. Der var kaffepause ved shelterpladsen og efter 2 timer var vi atter ved parkeringspladsen. 

Fuglesang var der masser af. Gransanger, Solsort, Skovsanger, Gærdesmutte, Munk, Bogfinke og sikkert en hel del flere.

For planteliste henvises til tekst på billederne.

Se billeder fra turen.

Rørvighalvøen – 9. juni 2024

Med flere sygemeldinger og andet frafald blev de oprindelige 31 tilmeldinger reduceret til i alt 19 deltagere. Det blev ellers en fin tur, selv om vejret var lidt efterårsagtigt.

Vi startede med kaffepause på Springstrup Rasteplads, hvor der også var mange spændende planter.

Herefter kørte vi til Korshage, hvor vi gik en tur til hagen og derefter langs stranden til Flyndersø. Her så vi blandt andet vibe med unger.

Videre gik det med bussen til Skansehage, hvor frokosten blev indtaget i ret blæsende omgivelser.
Ifølge Jons vejrudsigt var der et par kraftige regnbyger på vej, så næste punkt blev i stedet for Skansehage i regn en tur til Odsherred Museum, hvor foreningen gav entreen. Interessant museum med lidt af hvert inklusive en flot museumshave.

Nu var vejret klaret op, så vi vovede Skansehage igen. Det blev også en fin om end noget blæsende tur ud til spidsen, hvor der kunne ses en del edderfugle og færgerne mellem Rørvig og Hundested.

Klokken 15:30 gik den vellykkede tur atter hjemad mod Ringsted. Jon havde dog et ekstra lille punkt på programmet, da vi skulle se Danmarks Geografiske Midtpunkt, der ligger tæt på Rørvig. – John

Fra fuglelisten kan nævnes: Musvåge, Glente, Gulspurv, Sortstrubet Bynkefugl, Sanglærke, Skallesluger, Edderfugl og Vibe.

Se planteliste fra turen.

Se billeder fra turen.

Svenstrup Naturskole og arboret – 15. maj 2024

De 2 naturvejledere Asta og Stine bød de 15 deltagere velkommen i Svenstrup Naturskole og arboret. Området hører under Svenstrup Gods, og Naturskolen blev oprettet i 1994, hvor den hed Skovbo Naturskole (Skovbo var kommunenavnet dengang). Asta har været ansat siden 1999, mens Stine er ret nytilkommen. Køge kommune betaler nu for 800 timer årligt for undervisning til børnehave og skole.

Asta og Stine havde planlagt en flot rundtur til os, som vi nød i det flotte forårsvejr. Først forbi den gamle brændelade til deres sø med haletudser og lille og stor vandsalamander. Søen er for nylig blevet udvidet med ca. en tredjedel.

I skoven er der ”spor i landskabet” som vi fulgte og blandt andet kom forbi en langdysse og en gammel ”savegrav”, hvor man i gammel tid udsavede planker af de fældede træer.

Det er svært at vedligeholde hele området, der efterhånden er vokset godt til.

Arboretet er med et tilskud på 100.000 kr. fra Aage V. Jensens Fonde oprettet i 2008. Her er plantet ca. 127 arter af danske og udenlandske træer.

Asta og Stine har en del ideer og ønsker til fremtiden, og kunne godt tænke sig et formidlingshus. Der må vist gang i fondansøgningerne.

Vi takkede for den informative tur med et ønsket vildtkamera og en bog.

Se billeder fra turen.

Gyrstinge Sø rundt sammen med Kværkeby Fuglereservat – 11. maj 2024

Vejret var dejligt, sol, lette skyer og let vind. Desværre var der kun 6 deltagere; der var plads til mange flere. Vi gik fra dæmningen ad de små stier gennem Valsømagles Skov, hvor vi så på tre (ikke blomstrende) orkideer: Skov-Hullæbe, Hvidgul Gøgelilje og Rederod. Fugle var der få af, men en flok hvinænder underholdt os ved Søtofte. På Kildehøj drak vi formiddagskaffen. Vi måtte sætte farten op, da der allerede var gået næsten 3 timer. Derfra videre over dæmningen til Store Bøgeskov og Kilden, hvor vi spiste frokost. Således vederkvægende fortsatte vi i noget raskt trav ad skovstien til shelterpladsen, hvor nogle af os så en fin snog, som solede sig på en stamme. Fugletårnet blev også besøgt og dernæst over Frøsmose Å og langs søen til den sydlige dæmning og P-pladsen. I denne ende af søen holdt fuglene og frøerne åbenbart til, der var bl.a. grøn frø, toppet lappedykker, knarand, strandskade, vibe, grågæs med gæslinger og svane med unger. En dejlig tur på godt 5 timer!

Se planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

Mallings Kløft og Knudshoved Odde – 28. april 2024

Efter nogle kolde og våde aprildage blev det ny endelig forår med sol og varme på denne søndagstur til Sydsjælland. Med Fladså bussen og Michael som chauffør kom vi tilmed sikkert rundt på de ofte små veje.

I bussen var vi 26 deltagere og yderligere 6 stødte til ved Mallings Kløft. I den imponerende kløft gik vi ned langs Stensby Møllebæk og de nyudsprungne træer. Stien var fin, tør om end ind imellem lidt smal og med kildrende passager over bækken. Nogle opgav ved de sidste udfordrende passager.

Turen gik herefter til Knudshoved Odde, da der var øvelse på Kulsbjerg Øvelsesplads, som oprindeligt var på programmet.

Med EU-projektet ”Life Clima Bombina” er der skabt nye vådområder for fugle, klokkefrøer og andre padder og i det hele taget bedre levesteder for planter og dyr.

Det var nok lidt for tidligt for klokkefrøerne, men ellers et flot område, hvor al opdyrkning nu er fortid, og afløst af græssende kreaturer en liflig lærkesang.

Efter en tur i Storstensgraven ved Knudsskov kom turens overraskelse, idet Annsofie og Gertie bød på kaffe og kage i Hjulmagerhuset, hvor nogle endda så en sort hugorm.

Klokken ca. 17 var vi som planlagt tilbage i Ringsted.

Fra fuglelisten kan nævnes: Munk, Bogfinke, Rørhøg, Gråstrubet Lappedykker, Landsvale, Klyde, Hættemåge, Gul Vipstjert, Sanglærke, Vibe, Klyde, Grågås, Bramgås, Havørn med flere.

Se planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

Fugletur til Tissø – 20. april 2024

Sammen med KFV gik turen til Tissø med Jørgen Zeeberg Madsen som turleder. Der var med 22 deltagere stor tilslutning, selv om det var lidt køligt. I Ringsted lovede Jørgen godt vejr, og det holdt, selv om der var sludbyger på vejen derop.

Vi startede ved Tissø Enge Syd, hvor der var fint medlys og sol. Det bedste her var at en stor flok Bramgæs (omkring 600) landede lige foran os og tog en del ture rundt omkring.

Herefter gik turen til parkeringspladsen ved Hallenslev Mose ved Bøstrup Å, den var vist gået over sine bredder. Her var sol og læ, så alle fik varmen.

Sidste punkt var ved Naturpark Åsen (ved Tissø Vikingecenter). Det var tid for frokost i sol, og efterfølgende gik vi ned til fugleskjulet ved søen.

Turlederen fik en velfortjent tak for en fin tur, og så gik det ved 13-tiden hjemad.

Se billeder fra turen.

Se Jørgens fugleliste fra turen (PDF).

Årstidstur 1 i Vrangeskov – 10. april 2024

På denne forårsaften var der med 22 deltagere stor tilslutning til årets første tur. En hel del mødte op efter at have læst om turen i Lokalavisen. Så der var emner til nye medlemskaber.

Det blev en rundtur ad Oplevelsesstien langs Haraldsted Sø, op til landevejen og forbi shelterpladsen, hvor der var kaffepause. Videre rundt, ned til Oplevelsesstien igen og retur til parkeringspladsen efter ca. 2 timer.

Overalt var der et flor af hvide anemoner, og lærkesporer (hvide og blå).

På floralisten kan ud over ovenstående nævnes: Gul- og Blå Anemone, Vorterod, Guldstjerne, Kratviol, Lungeurt og Skælrod.

Fuglesang var der også masser af. Gransanger, Solsort, Ravn og en hel del flere.

Jon fortalte om Skov og Naturstyrelsens planer for Vrangeskov. Fra 2026 skulle den gøres mere vild med hjemmehørende arter og døde træer bliver liggende. Afgræsning med heste og køer, så det bliver spændende at se frem til.

Lise underholdt med lidt spiselige planter som f.eks. Skvaderkål.

En rigtig vellykket tur. – John

Se billeder fra turen.

Tranetur til Skåne – 2. – 3. april 2024

Vejrrudsigten lovede regn, så det var med lidt spændte forventninger vi, 30 personer, mødtes ved bussen tirsdag morgen, hvor der heldigvis kun var finregn i luften…

Vores chauffør Henrik bragte os sikkert gennem morgentrafikken og efter at have samlet de sidste fem deltagere op ved lufthavnen og holdt det sædvanlige toiletstop (i tørvejr) ved Skåneporten nåede vi turens først mål: Fulltofta Naturreservat. Undervejs havde det regnet en del, men her holdt det heldigvis igen tørt, mens vi gik tur til de to fugletårne. Især ved den lille sø var der fugle, vi så bl.a. troldand, gråand, hvinand, skeand, spidsand, knopsvane og flere røde glenter.

Fra den mindre vej til Fulltofta Naturreservatet så vi et stort storkerefugium. Nogle storke kunne flyve frit, mens andre befandt sig inde i en enorm voliere. Måske er det derfra de storke, vi ser ved Ringsted en gang imellem, er kommet.

Herfra gik turen til Kristianstad, Naturum Vattenriket, der ligger smukt midt i Helgeåens rørskov og hvor vi skulle spise frokost – egl. siddende på deres ”amfitrappe”, men der var for fugtigt, så de fleste madpakker blev indtaget stående/siddende under et mindre halvtag. Derefter var der tid til at studere det flotte naturum, og Biosfæreområdet Vattenriket, som siden 2005 omfatter det meste af Kristianstad Kommune (35 x 35 km). Der var også tid til en kop kaffe i cafeen. Opholdet blev afsluttet med en vandretur hhv. Tivolirunden med Bodil og noget af Linnérunden med Jon, hvor man forgæves ledte efter et fugletårn.

Så skulle vi endelig se traner. På Naturrummet havde vi set livestream fra Pulken, så vi var forberedte på, at der var mange, men alligevel var det meget imponerende at se de mellem 7.500 og 8.000 traner tæt på. Og ikke mindst høre lyden… Og der var også tørvejr mens vi var der!

Der var også mange andre fugle fx gravand, skeand, spidsand, krikand, troldand, hvinand, bramgås, musvåge, kærhøg, stork, storspove og rød glente.

Dagens egl. program var slut, og vi kørte mod Bäckaskog Slott, hvor vi skulle overnatte.

Her ventede en overraskelse, idet vi skulle indtage vores aftensmad på Paradeetagen, der står, som da Karl XV indrettede den i ca. 1850. Og middagen var udsøgt!

Onsdag morgen vågnede vi op til et helt hvidt landskab og snevejr. Bussen kørte allerede 5.30, da vi ville se tranerne fra morgenstunden, hvor de skulle være mest livlige. Fremme ved Pulken var der ingen traner (og ingen nedbør), kun i det fjerne kunne man se dem (de overnatter med fødderne i vand, så de er i fred for rovdyr), men der var masser af andre fugle, især bramgæs. Men kort efter vores ankomst kom en fodringstraktor og begyndte at sprede byg ude på marken og så kom tranerne, store flokke, og efterhånden var de fleste traner tilbage på pladsen. Og vi fik set tranerne danse og sneen var med til, at det var endnu tydeligere at se dem end dagen før.

Tilbage på Bäckaskog var der nu tid til en velfortjent og overdådig morgenmad, som blev indtaget i den gamle stald.

Kl. 10 var der afgang igen, denne gang til Åhus, en af de allerbedst bevarede middelalderbyer i Sverige, hvor vi gik en runde og så på bl.a. bindingsværkshuse, rester af klosteret og den gamle bymur, men også forbi byens kendte Absolut Vodka fabrik.

Næste stop var ved Äspet, et naturreservat helt ude ved kysten, hvor der blev set efter og også spottet nordisk lappedykker. Desuden sås bla. stor skallesluger, bramgås, spidsand, rødhals og gravand. Her spiste vi også vores store madpakker fra Bäckaskog.

Igen tilbage til Pulken, denne gang dog ikke helt ud til tranestedet men til Carl Christian Tofte, en dygtig fugle- og naturmaler, der bor tæt ved, og som fortalte os om især tranerne og hvor der vist var en del, der fandt fine ting at købe med hjem.

Herfra kørte vi mod Sjælland, dog med et sidste stop ved Rövarekulan, et naturområde i en enorm kløft. – Og igen var vi heldige, at der var tørvejr mens vi var ude – Der var planlagt en godt 2 km rundtur, hvor nok halvdelen gik tilbage, da stien både var meget fedtet efter regn og også stejl både op og ned.  Men et utroligt smukt sted!

Så gik det for alvor hjemad, de første blev sat af i lufthavnen og vi andre nåede efter nogen køkørsel Ringsted, efter en tur, hvor det truende regnvejr ikke havde ødelagt turen.

Se billeder fra turen.

Referater for 2023/2024

Generalforsamling – 6. februar 2024

På en regnfuld tirsdag aften mødte 29 medlemmer op for at deltage i foreningens årlige generalforsamling. Med Poul Erik Weinreich som ordstyrer blev den afviklet i god ro og orden.

Efter kaffe/te og kage viste Poul Eriik, Jon og John billeder fra årets ture.

Se referat fra generalforsamlingen 2023/24 (PDF).
Se beretningen for 2023/24 – Bilag 1 (PDF).
Se regnskabet for 2023 – Bilag 2 (PDF).

Kenya – Flamingotur med Jette og John – 16. januar 2024

Trods sne og kulde mødte 21 op til dette spændende foredrag om deres tur til Kenya i januar 2023.
Turen gik primært på at få billeder af de store flamingoflokke, der rastere i nogle søer. Der var dog meget andet end flamingoer at fotografere. Mange andre fugle og hertil såvel løver, næsehorn, giraffer, zebraer, flodheste, aber og mange andre dyr.

Endnu et spændende og lærerigt foredrag.

Billeder fra deres tur kan ses her (Google Fotos)

Julehygge – 11. december 2023

Med 27 deltagere var der pæn tilslutning til Julehyggen, der var årets sidste arrangement.
Vi startede med gløgg og æbleskiver, og så var bunden ligesom lagt til Jettes billeder fra Jægersborg Dyrehave, efterfulgt af billeder med emnet vand.
Som ekstra underholdning til kaffe, te og kager havde Bodil lavet en konkurrence med foreningens aktiviteter som emne.
En fin afslutning på årets aktiviteter.

Fugle og landbrug – 14. november 2023

Trods en mørk og regnfuld novemberaften var der med godt 30 deltagere fuld tilslutning til dette foredrag af Henrik Wejdling. Det gik meget på, hvilken betydning markers størrelse og hvad der dyrkers på dem har for fuglene. Omfanget af sprøjtning betyder også meget, da den måske udrydder insekter,,  som nogle arter lever af.
Blandt andre faktorer betyder det meget, hvilken føde fuglene lever af. Arter som er meget selektive i fødegrundlaget, går som hovedregel tilbage, mens de der kan klare lidt af hvert klarer sig bedre. De større fugle klarer sig generelt bedre end de mindre. Vi fik også at vide, hvad der skal til for at rødliste en art: 30% tilbagegang over 3 generationer.
Blandt nogle af de arter der er gået meget tilbage kan nævnes: Gråspurv,  Sanglærke, Gulspurv, Bomlærke og Rørspurv. En af de nævnte undersøgelser viser, at vægten af de fugle er gået tilbage (flest små arter) svarer nogenlunde til vægten af de arter der er gået frem (flest større arter med et blandet fødegrundlag). Der er ifølge Henrik Wejdling ingen forklaringer på Gråspurvenes nedgang.

Et rigtigt interessant og spændende foredrag.

Fugletur til Avnø (med KFV) – 8. oktober 2023

Efter en kølig morgen blev det med 12 deltagere en rigtig fin og lun solskinsdag for årets sidste tur, der sammen med Kværkeby Fuglereservat, gik til Avnø. Der har vi været nogle gange, og det bliver området ikke mindre spændende af.
Efter en tur i Naturcenterets udkigstårn gik vi ned til vandet (Avnø Fjord), fulgte kysten op til fugleskjulet og videre rundt til Avnø Naturcenter, hvor frokosten blev indtaget på rastepladsen.
Undervejs blev naturligvis tid til en masse stop med udkig til de fugle  og sæler der kunne ses på fjorden.
Ved 13-tiden sluttede turen og det gik atter hjemad.

Det kneb med vadefugle, men ellers kan der, af hvad vi så, nævnes: Havørn (2 km væk) Sølvhejre, Fiskehejre, Knopsvane, Sanglærke, Grågæs, Bramgæs, Gråand, Tårnfalk, Musvåge, Vibe, Gransanger, Gærdesmutte, Blåmejse, Pibeand, Knortegås, Storspove, Stenpikker, Halemejse. (Jørgens liste er vist længere).

Se billeder fra turen.

Tredje årstidstur til Klosterskoven – 12. september 2023

På denne sidste årstidstur var vi 6 deltagere til en fin aftentur i Klosterskoven. Med en temperatur omkring 20º og lidt sol ind imellem, var det fint med sommertøjet. Blomsterne var på retur, men alligevel blev der, som det ses af vedlagte planteliste, fundet mange spændende vækster. Ikke mindst et stort antal Skovhullæber blev noteret.

Se planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

Bustur til Hesede Skov – 8. september 2023

Selv om kalenderen siger efterår, var det en dejlig varm sommerdag de 18 deltagere nød på denne bustur.
Fra Ringsted Station kørte vi først til Stoksbjerg. Det er en lille perle af en naturskov, der har haft fred til at udvikle sig fra overdrev til egeskov. I midten af den oprindelige sandbakke er der nu et hul efter sandgravning. Fra toppen er der mod vest udsigt over moselandskabet med den nye sø – Gødstrup Engsø, hvor vi med hjælp fra kikkert og teleskop kunne se en sølvhejre.
Detaljer om Stoksbjerg kan læses på et af billederne fra turen.

Efter et kort stop ved Tappernøje Rasteplads kørte vi til Bårsesøerne. Det er en tidligere grusgrav, der nu er omdannet til et naturområde, med madpakkehus og sheltere. Vi tog en tur rundt om søerne (ca. 1 time). Mange spændende planter. Midtvejs var der en trækfærge, men den udelod vi at teste. Efterfølgende blev frokosten blev indtaget fra 12 til 13.

Turen gik nu til Hesede Skov, hvor vi startede med Paradishaven, der på opfordring af Frederik VI er anlagt i begyndelsen af 18-hundredetallet. Navnet burde vist være urskoven, for Jon havde medbragt en beskærersaks, så han kunne åbne vejen for os. Vedligeholdelse af haven er vist opgivet. Der var dog mange spændende planter og en enorm stenhøj at more sig på.

Efter et kig på Svenskekløften, hvor Gøngerne huserede, gik nogle tilbage til bussen, som kørte dem til Villa Galina. Resten gik de ca. 4 km. gennem skoven til Villa Galina. Første hold nåede at få kaffe her, men der var lukket inden de sidste nåede frem.

Af fugle var turen ikke artsrig, men i Bårsesøerne var der et knopsvanepar med 7 store unger. En ravn og en spurvehøg mobbede hinanden.

Atter en fin tur og vi var retur i Ringsted 17:20.

Se planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

Anholt 28. – 31. august 2023

Mandag d. 28.

Vi skulle tidligt op, allerede 6.20 var der mødetid på Ringsted station, men alle var mødt frem til tiden. Solen skinnede og da bussen kom, var det med et kendt ansigt, Kim har tidligere været chauffør for os.

I Slagelse samlede vi de to sidste op, og så var vi på vej. Vi havde er kort stop ved Kildebjerg, og et lidt længere kaffestop ved Ejer Bavnehøj rasteplads inden vi nåede Grenå i god tid.

Kl. 12 afgik færgen, og i det fine vejr kunne vi sidde ude på det øverste dæk og nyde den dejlige sensommerdag. Vi sejlede forbi den 111 møller store Anholt Havmøllepark, der, da den blev indviet i 2013, var verdens 5. største og kunne producere strøm svarende til ca. 10% af Danmarks forbrug.

På Anholt skulle vi bo på Pakhuset og vi blev modtaget af Anja, der bød os velkommen og fordelte værelserne. Nogle nåede derefter et havbad inden vi 16.30 mødtes på Dørken/Anholt Gin. Her holdt Jakob et underholdende og meget inspirerende foredrag om, hvordan han sammen med en kammerat havde startet og udviklet det, der i dag er en nicheproduktion af kvalitetsgin. De bruger det lokale kalkfrie vand, de lokale enebær og anvender bærrene uden at knuse disse, det sidste er ikke så almindeligt. Foredraget blev ledsaget af mange smagsprøver…

Herefter var det tid til aftensmad i restaurant Algodt, der ligger mellem Dørken og Pakhuset, og de fleste nåede vist at slutte dagen med en fantastiske solnedgang over Kattegat, inden der var tid til at slappe af/sove.

Tirsdag d. 29.

Vi vågner til herligt sensommervejr – lidt mågeskrig høres, men ellers er her stille. Lækker morgenbuffet er anrettet på to klapborde i det store fællesrum i stueetagen, der drikkes kaffe og summes stilfærdigt rundt om bordene, da det ene klapbord pludselig med et brag falder sammen og efterlader kødpålæg, varme snegle, frugt mm i en skønsom blanding på gulvet. Stakkels Anja, vores søde unge værtinde, må redde, hvad reddes kan, men holder humøret højt på trods.

Vel forsynede drager vi afsted i samlet flok fra havnen ud langs den nordøstlige kyststrækning frem til det sumpagtige område Flakket, der består af aflejringer efter anlæggelse af havnen. Vandet glitrer klart og blåt og stranden er lige til en turistbrochure. Turister er der bare ikke nogen af – udover lige os, som jo ikke helt gælder, når nu vi mest kigger på naturen og den slags …

Vi går langs med Flakket tilbage ind i landet, hvor en fin vandresti fører os op over Nordbjerget, som er beklædt med enebærbuske i varierende størrelser og brombærkrat af såvel den vante slags som fliget brombær med nydelige forgrenede blade – begge med masser af saftige bær. Ind imellem åbenbarer sig en herlig udsigt over hav og ”ørkenlandskab” – helt ud til det smukke gamle fyr på Anholts nordøstlige spids. Bogfinker, gul vipstjert, korsnæb og en enkelt rørhøg er blandt observationerne. På toppen af Nordbjerget troner en radarmast og herfra går turen direkte ned til havnen og de ventende madpakker, som indtages i smågrupper rundt omkring på Pakhusets område.

Eftermiddagens udflugt går til Anholt by, som ligger ca. 3 km inde i landet. Hovedparten vandrer dertil ad landevejen, nogle stykker har lejet cykler og en enkelt golfbil er vist også med i købet . Alle mødes ved Anholt Museum, som har til huse i en gammel lægebolig. Museet drives af frivillige som vores guide, der som voksen har bosat sig på øen – inspireret af sin barndoms jævnlige besøg hos bedsteforældre. Han kan fortælle, at der er ca. 150 fastboende – heraf 17 børn. Man har egen skole, men videreuddannelse efter 9. klasse kræver, at man flytter til fastlandet. Omkring 60.000 turister besøger øen i løbet af sommermånederne, som beskrives som en periode, der mest bare skal overstås, selvom det i høj grad er turisterne, man lever af. Museet er et rigtigt hjemstavnsmuseum uden moderne falbelader – med rum indrettet som bolig med tidligere tiders husgeråd, pyntegenstande og fotos samt geologiske og arkæologiske fund af forskellig art. I den tilhørende lade står en redningsbåd fra starten af 1900-tallet – på fotos ses, hvordan den forspændt med 12 heste blev trukket hen ad vejen ud til havet for at komme et forlist fartøj til hjælp. Myten om Anholterne, som med vilje forsøgte at lokke skibe i uføre, bliver gennemhullet. Rigtigt var det dog, at man i høj grad gjorde brug af vragrester i dagligdagen, hvilket fremgår af gamle fotos, hvor planker fra navngivne skibe er indbygget i husene. Nyt for mange af os, er oplysningen om, hvordan Anholt tilbage i tid, hvor man ikke havde egen kirke, har været tilknyttet Morup sogn i Halland, som dengang hørte under Danmark. Her tog man over for at blive gift og siden fragtet over for at blive begravet. Også nyt for mange er beretningen om den engelske besættelse af Anholt fra 1809-14 og den danske hærs formastelige nederlag ved forsøg på overrumpling. Et mindesmærke for slaget ses midt i Anholt by.

Vel hjemkomne med diverse transportmidler indtages aftensmaden i vores stamcafé – nogle få har inden da nået at indtage et glas af den lokale øl hos vores gin-mand i Dørken. Mætte på alle måder falder vi hurtigt til ro i Pakhuset. – Gertie

Onsdag d. 30.

Efter at have nydt det velassorterede morgenbord, som i dag heldigvis blev stående på alle sine ben, var vi klar til at indlede dagens ekspedition mod Fyret på Anholts østligste punkt. Vejret var perfekt, stille og sol afvekslende med lidt skyer af og til.

Vi var 15, der gik fra Pakhuset ud ad den nordlige asfaltvej.

På kanten af Ørkenen stødte yderligere seks vandrere til, som benyttede muligheden for at cykle eller køre i golfvogn derud. Da Taxa-Gitte var færdig med at lave momsregnskab, ankom de sidste fire, så vi kunne gå afsted i nogenlunde samlet flok. Det varede dog ikke så længe, før der kom spredning i feltet. En del tog det i roligt tempo og vendte om efterhånden som de vurderede, at det var bedst sådan.

Området vi gik igennem bliver kaldt Ørkenen. Der var et spor, som vi fulgte. I begyndelsen var det mest lyng, vi gik i. Der var vældig mange sultne myg. Efterhånden blev det mest revling og lav og måske luftede det en smule – i hvert fald holdt myggene lidt mere afstand.

Efter 3 – 4 timer var 15 mand nået ud til Fyret. Nogle kæmpede sig virkelig frem. SÅ flot.

Vi fandt et godt sted at sidde med udsigt mod sandtangen, der går ud fra den yderste spids på Anholt. Det er et fredet sælreservatet. Der var rigtig mange skarver, men heldigvis også mange sæler, der enten lå midt på tangen mellem skarverne, så vi var længe om at få øje på dem, eller boltrede sig på det lave vand. Nogle sæler tog også en opvisningstur hen fordi, hvor vi sad.

Karen Købmand havde insisteret på, at vi, der gik ud til Fyret, skulle have en halv sandwich og ikke en tredjedel, som vi ellers havde foreslået, da de er rigtig store. Hun havde helt ret. Det kunne vi godt spise i dag.

Efter en times tid begyndte vi at gå tilbage mod havnen i mindre grupper. Nogle gik ad sporet tilbage igen. Mange valgte at gå langs stranden på det dejlige faste sand. Udfordringen var at finde et godt sted at gå op gennem klitterne og finde sporet tilbage mod vejen. Det var ganske varmt i det flotte solskinsvejr.

Klokken 17 var de sidste hjemme i Pakhuset i god behold efter at have vandret ca. 20 kilometer.

Det var jo ikke alle, der kastede sig ud i Ørkeneventyret. Nogle havde lejet en golfvogn hele dagen og været rundt over det meste af øen, hvor den kunne køre. Andre havde lejet cykler og været på Flakken og Sydhøjen.

Igen i aften indtog vi middagen på restaurant Algot: stjerneskud – og solbær / brombær trifli.

Solen gik ned i sæk i aften, så der var ikke basis for at se solnedgang over havet. Til gengæld var der den flotteste fuldmåne, da de seje gik hjem fra Dørken. -Ellen 

Torsdag d. 31.

Vi tog afsted fra hotellet en smuk solskinsmorgen.
Vi spiste morgenmad på færgen.
Snakken gik lystigt ved bordene.
Overfarten tog 3 timer.
Flere satte sig udenfor på dækket.
Fra Grenaa blev vi samlet op af bussen og kørte til det 1. stop var Årslev Engsø.
Aarhus Å og Lyngbygårds Å løber ind i Årslev Engsø. I løbet af et år strømmer 80 millioner m3 vand igennem søen.
Der var smukt og vi spiste vores frokost her.
Svalerne svirrede omkring fugletårnet, og de fleste var oppe og kigge efter fugle.
Jeg så troldænder, fiskehejre og svaner.
Vi kørte videre, der var meget stille i bussen. Flere sov lidt efter dejlige dage på Anholt.
Næste stop var Røjle Forsamlingshus.
Et herligt gammelt traditionelt et med scene til amatørteater og foredrag.
Vi fik kaffe, lagkage og lidt chokolade. Meget hyggeligt.
Så kom vi til Ringsted og vi tog hjem hver til sit.
Tusind tak for dejlige dage i herligt selskab.
Kram – Christine 

Se planteliste fra turen (PDF).

Se fugleliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

Agersø – 13. august 2023

Igen i år havde MidtNatur og Natur-Øst arrangeret en ø-tur, men denne blev den sidste, da Natur-Øst ikke eksisterer, når vi når 2024. Til gengæld havde vi en dejlig tur med sol og vind, som det bør være på øer.

Bussen startede i Køge og samlede de første 8 op. Karen Margrethe fulgte efter i bil. Den skulle vi bruge på Agersø. I Ringsted ventede der yderligere 21, og i Stigsnæs Havn stod de sidste tre deltagere, i alt 33. Alle steg af bussen i Stigsnæs, og gik ombord på færgen. Vores følgebil havde hele dækket for sig selv.

Overfarten tog 15 min. På Agersø steg så mange som muligt op i en fin traktorvogn, der var transportmidlet på øen – plus følgebilen, der kunne rumme de sidste 4. Vi kørte til Skansen med nogle små kanoner, der skulle minde de besøgende om Svenskekrigen 1657 – 1660, hvor den engelske flåde tog næsten alle vore krigsskibe. Søren Hansen, traktorchauffør og eminent fortæller, fortalte os hele historien. Han er født på Agersø og har en stor del af sin familie der, så han kender hver en sten – omtrent. Fra Skansen vandrede vi ud mod fyret mod syd, så på blomster, kikkede efter fugle, men det var småt med fuglene.

På vej tilbage kørte Søren os en ekstratur ned til Lillemade, som lå ved kysten. Her traf vi Sørens familie, børnene havde samlet fine sten, som var lagt flot frem. Videre til shelterpladsen, hvor den medbragte frokost blev indtaget.

Eftermiddagen tilbragte vi på nordspidsen af Agersø, ved Egholm, som har været en selvstændig ø, men nu er landfast med Agersø. Vi gik en rundtur, startede langs stranden, gik videre på en sti mellem strandengene, den ene med sorte køer. Gå-turene var tilsammen 8,7 km.

Inden “afrejse” herfra nordspidsen fortalte Søren os historien om Sorte Sara – et skib, som tyskerne ikke fik fat i i 1943, da tyskerne stjal den danske flåde. Skibet blev malet sort i Agersø havn og senere sejlet til Sverige.  

Søren bragte os ned til gadekæret, hvor vi blev sat af. Den sidste del af besøget var til fods i byen, kaffen kom frem, mange fandt købmanden og købte is. Alle mødtes på havnen inden færgen tog os med tilbage til Stigsnæs, hvor bussen ventede.

Der var ikke mange fugle, men de kvikke så alligevel nogle. Alle så havørnen, da vi stod af traktorvognen på Skansen. Men der blev også set en flok strandskader, stenpikker, musvåge, hvepsevåge, svartbag, tårnfalk, skarver, stære, mange grågæs, splitterne, lavtflyvende svaler, 3 storspover, fiskehejre og grønbenet rørhøne, og så naturligvis de fugle, som man altid møder. 

Jon og Karen Margrethe

Se planteliste fra turen (PDF).

Se fugleliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

Endags bustur til Lolland – 29. juni 2023

Det blev en vellykket dag for de 28 deltagere til turen. Opsamlingen var i sidste øjeblik flyttet til den sydlige parkeringsplads, men det fandt alle vist ud af. Bortset fra en byge på udturen havde vi fint vejr hele dagen. Lidt overskyet, men så holdt temperaturen sig på den behagelige side af 24°.
Første stop var ved Fuglsang, hvor vi efter at have indtaget frokosten gik en tur rundt på Skejten. Et flot område ud til Breddingen ved Guldborg Sund. Rundturen var på knap 5 km. og 13:45 gik turen videre til Rødby Færgehavn.

Fra 14:45 til 15:30 fik vi i besøgscenteret for Femern Bælt Tunnellen orientering om hele det store projekt. Efter planen skal tunnellen åbne i 2029.

Sidste punkt på dagens program var det tidligere rangerterræn ved Rødby Havn. Bortset fra lidt geder til naturpleje, ligger det uberørt hen. Der kan findes mange spændende planter og insekter. Tiden her var desværre noget begrænset, da vi igen måtte hjemad mod Ringsted, som nåedes kl. 18.

For planterne set på turen henvises til Jons planteliste og billederne.

Af de observerede fugle kan nævnes: Fiskehejre, Knopsvane, Skarv, Toppet Skallesluger, Hættemåge, Tårnfalk, Engpiber, Sivsanger, Havesanger, Munk, Lærke og Svale.

Se planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

De Vilde Blomsters Dag – 18. juni 2023

Denne tur var arrangeret af KFV sammen med Blå Flag Ringsted og Dansk Botanisk Forening. Der var 20 deltagere, og Hans Hinke og Svend Erik var kompetente turledere. Lidt overskyet med en truende tordenbyge i det fjerne, men det blev ved truslen. Som det fremgår af den tilhørende billedserie var der nok af spændende planter at se på. Hans Hinke foreslår, at vi døber reservatet om fra fugle- til natur-reservat. Turen blev også krydret med diverse historier og skrøner om planterne.
Hans Hinke fortalte bl.a. at man opdeler planterne i 3 grupper:

  1. Hjemme hørende planter, der har været her i 1000 år.

  2. Indslæbte planter, der mere eller mindre tilsigtet er slæbt med hertil.

  3. Indførte planter, der medbragt af munke og andre indrejsende til brug som medicin, kost, læge og pryd. De kan også betragtes som levende fortidsminder, der har været her siden 1200-tallet.

At nogle så ender med at blive invasive, fordi vækstudbredelsen eksplodere er en hel anden sag.

Turen rundt tog ca. 2½ time.

Se billeder fra turen.

Anden årstidstur til Klosterskoven – 13. juni 2023

Atter en herlig sommeraften med sol (og myg), så de 19 deltagere fik en herlig aftentur i Klosterskoven. Vi gik samme tur som sidst, der var dog så meget spændende at se på, så vi brugte ca. 2½ time til turen.

Med masser af fuglesang kunne vi bl.a. notere: Solsort, Munk, Bogfinke, Rød Flagspætte, Rødhals samt en del andre samlet op af den nyttige Merlin App.

Se planteliste fra turen (PDF)

Se billeder fra turen.

 

Bustur til Nordjylland – 30. maj – 3. juni 2023

Tirsdag . 30. maj

Turen startede ved Køge station kl. ca.  8.00 for de første 11 personer. Næste stop var Ringsted station, hvor resten af de 41 deltagere ventede. 

Med et enkelt toiletstop ved Kildebjerge rasteplads, nåede vi kl. ca. 13.00 til afkørsel 40, hvor den medbragte madpakke  skulle indtages. Der var afsat tid til at vi fra rastepladsen kunne gå ad en anlagt sti, ud til Vorup Enge med udsigt til Gudenåens “delta” og med Randers i baggrunden.

Vejret var flot med solen skinnende – og  Åge W. Jensens fond  havde bygget en smuk bro som vi havde svært ved at se formålet med, men vi gættede på, at den var lavet så kvæget frit kunne passere på hele engen.  Turen til fugletårn og bro var smuk, og vi hørte en del almindelige sangfugle såsom bogfinke, løvsanger, gærdesmutte og kærsanger. En stillits blev også set.  Inde i fugletårnet var der  3 svalereder med landsvaler  – så svalerne fløj ud og ind i tårnet.  Måske var det ikke så velkomment med os fuglekiggere?

Derefter fortsatte vi til Trædestenene ved Åby Bjerg. Disse trædesten beliggende i Store Vildmose, er fra omkring år 6000 før vor tidsregning – skilte forklarede om stedet – man fandt jern og bearbejdede det ved høje temperaturer, som krævede trækul,  som de såkaldte kulviere producerede. Karen Margrethe havde i bussen fortalt os lidt om Store Vildmose og trædestenene.

Åge W. Jensens fond havde lavet en meget fornem gangsti af brædder, som gjorde trædestenene let tilgængelige for alle. Turen på gangstien var en sand nydelse af smuk natur med tæt træbevoksning langs siderne. For enden af træ gangstien opdagede Jon en sjældenhed, nemlig skov-kohvede som stod ved siden af almindelig kohvede, så man kunne se forskellen

Kl 16.00 forlod vi Trædestene og turen gik tværs gennem Vendsyssel mod vores hotel Ålbæk Badehotel, hvor vi efter en fin 3 retters kunne gå tur alt efter ønske i den flotte sommeraften.

Onsdag d. 31. maj

Efter morgenmad på hotellet var der planteparade med gårsdagens plantefund ved Kildebjerg rasteplads, Vorup Enge og i Store Vildmose.

Vi kørte fra hotellet kl. 9 til Ellekrattet sydvest for Skagens Gren, hvor der var mange fuglestemmer (og myg). I den muntre ende kunne Jon under køreturen fortælle, at de hvide plastpæle langs vejen kaldes “præster”, fordi de viser vejen, men ikke går den selv!

Derefter gik turen til Skagens Gren. Fra den yderste parkeringsplads kunne vi vælge enten at tage traktorbussen ”Sandormen” eller gå langs østsiden af grenen, hvor der var lettere at gå, fordi sandet her var mere fast.

Tilbage ved bussen kørte vi ca. 500 m til det grå fyr, hvor DOFs trækfuglecenter ligger. Det er et udstillings- og formidlingscenter. Efter 210 trins opstigning kunne vi fra toppen af fyret nyde den gode udsigt over Skagens Gren og det særprægede landskab. Trinnene i fyrets rundgang er tilegnet forskellige fuglearter.

Frokosten (medbragte madpakker fra hotellet) nød vi i det grønne.

Om eftermiddagen fra 14 til 17 var der mulighed for at gå i Skagen by og/eller besøge diverse museer og seværdigheder. Turen tilbage til hotellet gik via Gl. Skagen og forbi Ruths Hotel.

Vi spiste på hotellet en middag, som bestod af Skagenskinke på salatbund og urtecreme. Derefter bagt kulmule, hummersauce, kogte kartofler og dampet grønt. Og til dessert brownie med vanillefraiche.

Det blev besluttet, at aftenen bød på en natravnetur.

Vi kørte fra hotellet kort før solnedgang til Ålbæk Plantage, kun 10 minutters kørsel fra hotellet. Enkelte deltagere hørte natravnen. Gøgen var særdeles aktiv i en længere periode. Tilbage på hotellet kl 23.15 og godnat.

Torsdag d. 1. juni

Så blev det sommer – 1. juni og endnu en solrig dag, men fortsat kølig nordjysk brise.

Efter kortfattet planteparade er der tidlig afgang og snart efter ankomst til Flagbakken. Herfra et storslået udsyn over Skagen, Vesterhavet, Kattegat og et klitlandskab befolket af dværgfyr, krybende pil og små birketræer. Over os opfører to hvepsevåger en yndefuld pardans på de kraftige opvinde og langt ude i horisonten anes gigantiske krydstogtskibe som en malplaceret baggrund for byens små gule huse. Hulsig Hede nord for Ålbæk er næste stop. Forventningen om et væld af orkidéer, som set andre år, gøres til skamme, men begejstringen er stor, da det lykkes Jon at finde først én, siden adskillige purpur-gøgeurter og endda også nogle eksemplarer af kødfarvet gøgeurt.

Den vanlige solide madpakke er i dag udskiftet med frokostbuffet på hotellet, hvilket der ikke høres klager over.

Ved eftermiddagens program deles gruppen op i to undergrupper, som på skift skal på besøg hos sommerfuglemanden, og på vadetur i kystlandskab. Vores gruppe lægger ud med vadeturen, hvortil vi har udstyret os med shorts og håndklæder etc. Den rivende flod, vi har forventet, viser sig at være et nydeligt lille vandløb, der snor sig ud i Kattegat og kan forceres uden større risici. Og en opfindsom herre i selskabet får endda etableret en trædesten midt i ”flodlejet”, så tøjskift kan undgås af de modvillige… Det er lavvande og et smukt syn med de brede og øde sandstrande i changerende kobbergullige nuancer med et mørkeblåt hav og skumfyldte bølger i baggrunden. Det knaser under fødderne af tusindvis af skaller – og med Googles hjælp lykkes det os at navngive blandt andre hjertemuslinger, pelikanfødder og kæmpekonkylier. En enkelt svartbag holder siesta midt på stranden, indtil vi bliver lidt for påtrængende – og i brændingen piler en flok præstekraver af sted sammen med et par sortklirer. En indsø, som tidligere har huset et hektisk fugleliv, viser sig at være tørret ud og forladt af beboerne, men et lifligt lærkekor høres over strandengene. Da vi på tilbagevejen igen må passere ”den brusende flod”, hjælper Poul Erik på anmodning Annesofie over ved trædestenen, men må som tak indkassere en våd sko – ak ja, sådan kan det gå …

Sidste stop på turen er hos ”sommerfuglemanden” Niels – pensioneret folkeskolelærer med biologi som linjefag og sommerfugle som den store interesse. For 16 år siden købte han gården Hedelund, hvor han siden har etableret et sommerfugleparadis med jorder, der ikke dyrkes, men afgræsses eller slås med le. Her vokser den sjældne djævelsbid, der er afgørende yngleplante for den truede sommerfugl Hedepletvinge, som nu trives og formerer sig på hans jorder. En inspirerende fortæller, som med begejstring viser os rundt i de smukke omgivelser, hvor porsen har gunstige vilkår og adskillige hedepletvinger lader sig beskue og fotografere i deres elegante orangegulhvide dress – til forskel fra okkergul pletvinge, som lige netop mangler det hvide islæt …

Og så undrer vi os over mangfoldige edderkoppespind nede i buskadset helt tæt på jorden. Efterfølgende lykkes det ved Jettes og Googgle hjælp at finde frem til, at det drejer sig om den sjældne Labyrintedderkop, som også kun findes i Nordjylland – OG som rummer en antibakteriel gift, som har forskningsmæssig interesse ..!

Dagen afsluttes som vanligt med god stemning over en herlig middag bestående af rejecocktail, karbonade med rodfrugter og rabarbertrifli – alt sammen á la Ålbæk Badehotel.

Fredag d. 2. juni

Som de tidligere dage startede dagen lidt køligt men med strålende sol. Efter morgenmad og dagens planteparade, der startede lidt tidligere pga. torsdagens mange planter, gik turen mod Råbjerg mile.

Her var planen at vandre over milen efter først gå ca. 1,5 km langs Busken klitplantage. Det gjorde de fleste, men vi var en del der valgte at gå gruppen i møde fra den anden side. Undervejs dertil var der et stop ved Råbjerg kirke, som ligger omgivet af kirkegården, der henligger som en naturgrund, hvor der lige nu var utallige fine blomstrende engelskgræs mellem de blandede nye og gamle gravsten. Det var SÅ smukt.

Ved Råbjerg mile var hældningen rimelig jævn op (det havde været noget stejlere for den anden gruppe at komme op på milen, så nogle måtte have et skub bagi) og alle kunne komme helt op til toppen og nyde den flotte udsigt til havet til begge sider. Det hvidgule sand lyste i solen og det var tydeligt at se, hvordan det blæste af i vest og lagde sig over skoven mod øst.

Da alle var samlede igen var det frokosttid og vi kørte til en stor P-plads nær Tværstedsøerne, med borde og bænke.

Efter frokost gik vi gennem Tversted Plantage, der mest bestod af mørke fyrretræer og lysegrønne ege ­– en smuk blanding – til en gammel, nu restaureret stokmølle, den eneste i Danmark. Møllen er placeret lige midt over en lang længe.

Dernæst gik turen til Tverstedsøerne, tre søer i alt, der ligger idyllisk med en varieret skov omkring. Nogle nåede omkring alle søer og ud til havet andre nøjedes med den første sø, hvor der var nogle bænke. Her så vi en galhveps meget hurtigt slæbe en for den enorm larve flere m ud mod vandet. Der blev også set store stimer af haletudser i vandet. Og nogle så også labyrintedderkoppen, vi havde set dagen før hos Niels Jæger.

Dagens sidste punkt var Tversted klit og strand. De, der gik med i klitterne, så bl.a. massevis af nikkende kobjælder, der dog var afblomstrede, men stod med deres lysende frøstandere. Tilbagevejen var langs den brede faste strand, hvor mange biler var kørt ned. Et åbent ishus fik vist besøg af de fleste.

Så gik turen direkte tilbage til hotellet og den efterhånden sædvanlige overdådige 3-retters aftensmad. Igen havde vi haft en dejlig dag!

Lørdag d. 3. juni

Atter en morgen med blå himmel og sol, men nu går det hjemad. Kufferterne lastes, og så er der tid for turens sidste planteparade. Der er mange planter, for Jon har fredag været flittig med at finde eksemplarer både i Råbjerg Mile og Tversted. Kl. 9:20 er vi klar til at sige farvel til Aalbæk Badehotel.

Karen Margrethe har fundet på, at vi skal forlade Vendsyssel til fods ved at benytte Kulturbroen, en cykel- og gangforbindelse fastgjort til Jernbanebroen mellem Nørresundby og Aalborg. Den åbnede i 2017. På Aalborgsiden samlede Michael os atter op, og så var der kaffepause på Dall rastepladsen lige syd for Aalborg.

Det gode vejr taget i betragtning valgte turlederne at holde frokost fra 13 til 14 ved herregården Fussingø. Der var mange borde og bænke ved Fussing Sø Badeplads. Nogle nåede ned til ruinen, hvor andre nøjedes med at lytte til Drosselrørsangeren.

Lige efter Lillebælt blev der et kort stop for at overholde køre- og hviletidsbestemmelserne.

Efter en behagelig bustur og et kort afsætningsstop ved Antvorskov nåede vi Ringsted ca. 17:40, hvor de fleste stod af, mens en mindre gruppe fortsatte til Køge.

Se billeder fra turen.

Se fugleliste fra turen (PDF).

Se planteliste fra turen (PDF).

Torpet Mose langs Ringsted Å – 18. maj 2023

På denne halvkølige overskyede Kr. Himmelfartsdag mødte 7 morgenfriske deltagere op til turen ved Torpet Mose langs Ringsted Å. Der var mange planter at studere og et væld af fuglestemmer inklusive flere nattergale.
Sidst på turen brød solen frem, og det lunede.
Den fine morgentur varede godt 3 timer.

Af noterede fugle kan nævnes: Ravn, Gråkrage, Allike, Stor Flagspætte, Tornsanger, Munk, Solsort, Bogfinke, Havesanger, Knopsvane, Gråand, Blishøne med unger, Knopsvane med unger, Grågæs med unger, Fiskehejre, Sivsanger, Gøg, Vibe, Gransanger, Græshoppesanger og Landsvale.

Et par harer og et par rådyr blev også observeret.

Se planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

Gyrstinge Sø rundt – 6. maj 2023

Med 10 deltagere på en noget blæsende forårsdag gentog vi næsten på årsdagen turen rundt om Gyrstinge Sø. Vi gik mod uret rundt om søen og startede således i Allindemagle Skov med de nyudsprungne bøge. Her var stadig mange Hvide Anemoner og tilmed et væld af Gul Anemone samt nogle få Blå Anemoner. Den påtænkte kaffepause ved Kildehøje (Søtoftedyssen) måtte på grund af blæsten udsættes til et sted med mere læ. Til frokost fandt vi en plads med læ lige efter kilden og pavillionen.

De 10 km. klarede vi i mageligt tempo fra ca. 9:15 til 14:00.

Der var liflig fuglesang på turen selv om blæsten dæmpede den noget.
Fra fuglelisten kan nævnes: Land- og Bysvale, Grågæs med gæslinger (ikke så mange), Gærdesanger, Tornsanger, Gransanger Løvsanger, Bogfinke, Sangdrossel, Solsort, Spætmejse, Knopsvaner, Knarand, Pibeand, Gråand, Hvid Vipstjert, Vibe, Grønbenet Rørhøne, Klirer, Nattergal og på falderebet tilmed en Havørn.

Se planteliste fra turen (PDF).

Se billeder fra turen.

Første årstidstur til Klosterskov – 11. april 2023

Regnbygerne stoppede og solen brød frem, da turen begyndte og vi var 16 deltagere til rundturen på ca. 4 km i Klosterskoven. En rigtig forårstur med et væld af hvide anemoner og fuglesang.

Fra plantelisten kan nævnes: Alm. Brunelle, Tusindfryd, Druehyld, Fladkravet Kodriver, Guldstjerne, Hylster Guldstjerne, Finbladet Mangeløv, Bingelurt, Følfod, Løgkarse, Alm. Engelsød, Lungeurt, Stavgræs, Hæg, Cypress og Thuja.

Og lidt fra fuglelisten: Dompap, Bogfinke, Sangdrossel og Ravn (der var vist mange flere).

Se billeder fra turen.

MidtNatur

Formand: Jon Feilberg
Telefon: 40 15 05 98
Mail: kontakt@midtnatur.com

Seneste indlæg